לשם מה יש צורך בהנגשת אתר?​

היבט משפטי:

ע"פ תקנה 35 מתוך "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" של משרד המשפטים, חלה חובה להנגיש אתר הנותן שירות בישראל.

כדי למנוע נזקים מתביעות של אנשים בעלי מוגבלויות או תביעות ייצוגיות מטעם ארגון או משרד עורכי דין המייצג קבוצת אנשים בעלי מגבלות שחשו כי נפגעו משימוש לא נגיש באתרכם, תביעה יכולה להיות בסכום של בין עשרות אלפים עד כ 6 מליון ₪.

בשנים האחרונות חלה עליה חדה במספר תביעות משפטית על חוסר או ליקוי בהנגשת אתר, בינהם תביעות שמטרתן להרויח כסף, חלקן בשיטת מצליח.
אנו מציעים גם תמיכה במענה משפטי למי שכבר היה אתר ופונה אלינו לראשונה בבקשה בעזרה כנגד תביעה שנראית לו ללא הצדק או מוסר המגיעה מ "עורכי דין שמחפשים עסק קורבן", זאת כדי לעזור לבעל העסק לא לאבד את הכנסתו מהשתכרות ביושר.

היבט הומאני:

בין אם יש או אין חובה משפטית להנגשת אתר, בכל זאת אדם בעל מגבלות כלשהי עשוי להתקל בקשיים בגלישה באתר לא מונגש, לכן תרומה "קטנה" בהנגשת אתר לציבור, מסוגלת להציג אותכם "גדולים" מול אנשים בעלי מגבלויות שחשים נוח בשימוש באתרכם.

היבט לעתיד:

עם השנים חלה יותר דרישה לנגישות באתר, הן מפן החברתי והן מפן המשפטי שהולך ומרחיב את הקרטריונים שלו המביאים חובה על יותר ויותר עסקים, לכן מנקודת מבט זאת, מומלץ להנגיש כל אתר.

בהקשר לפן החברתי, ע"פ נתונים סטטיסטיים שפרסם אתר ביטוח לאומי, במדינת ישראל 3.1% אנשים מקבלים קצבת נכות, אך בנוסף לזאת ע"פ סטטיסטיקה משנת 2020 שמפורסמת באתר משרד המשפטים, בישראל ישנם אחוז נוסף של אנשים המוגדרים כבעלי מגבלויות שאינם מוגדרים כנכים בצורה פורמלית.

היבט שיווקי כלכלי:

  • מבחינת עוסק, אתר נגיש עשוי להביא מענה נוח יותר לאנשים עם מגבלויות ומשמעותו יותר הכנסה מציבור הרחב יותר.
    בהמשך לזאת, מבחינת המיסים, יותר מכירות משמעותם יותר תשלומי מיסי מע"מ ומס הכנסה לקופת המדינה.
    ז"א אתר נגיש עשוי להגדיל את מחזור העסק ועקב כך גם את כלכלת המדינה.

מי חייב להנגיש את אתרו?

ע"פ "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ח-2017 שפורסם ע"י משרד המשפטים", נגישות מתייחסת לכל אתר הנותן שירות שאינו רשות ציבורית, אך יחד עם זאת ישנם כללים אשר בעל אתר רשאי להוציא פטור מנגישות אתר בשל נתל כבד מדי:

(מידע הבא נלקח מעמוד "בקשה לקבלת פטור מביצוע נגישות באתר אינטרנט בשל נטל כבד מדי" של אתר ממשלתי ויש להתעדכן מעת לעת בחידשים ושינויים המתווספים בעמוד זה).

ללא צורך פניה לנציבות לשוויון זכויות:

  • לעוסק פטור או עוסק עם מחזור מתחת ל-100,000 ₪ קיים פטור מלא מביצוע נגישות של שירותי אינטרנט.
  • לחייב בעל מחזור בין 100,000 ₪ עד 1,000,000 ₪, קיים פטור זמני למשך 3 שנים להנגשה של אתרים קיימים בלבד, שהפעלתם החלה לפני 26 באוקטובר 2017. אם חייב כזה בונה אתר חדש, על האתר החדש להיות נגיש.
  • הפטור על האתר הקיים מותנה בכך שדרכי ההתקשרות לחייב לצורך קבלת שירות יפורסמו באתר האינטרנט שלו באופן נגיש, או באתר אינטרנט נגיש אחר, לפי הצורך. הפטור יתחדש מידי שלוש שנים, לאחר בדיקה מחדש של גובה המחזור הממוצע ל-3 השנים האחרונות, ובתנאי שהוא עדיין בגובה האמור.


רשאים לבקש פטור מנציבות לשוויון זכויות:

  • מי שהמחזור שלו גבוה ממאה אלף ₪ והאתר שלו הופעל לראשונה לאחר 26 באוקטובר 2017 ("אתר חדש") – רשאי לפנות לנציבות בבקשה לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט, בשל נטל כלכלי כבד מידיי.
  • מי שהמחזור שלו מעל מיליון ₪ רשאי לפנות לנציבות בבקשה לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט, בשל נטל כלכלי כבד מידיי. להנחיות בדבר הגשת בקשה לפטור מנגישות בשירותי אינטרנט לבעלי מחזור מעל 1,000,000 ש"ח באתר קיים או מעל 100,000 ₪ באתר חדש.

 

בשורה תחתונה, אתר חדש חייב להיות מונגש – עבור עוסק הנותן שירות עם מחזור מעל 100,000 ₪.

ב WDD התאמות נגישות מתבצעות בהתאם להמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) ולנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA בשילוב המלצות מסמך WCAG2.0.

איך מתבצעת הנגשת אתר?

במקרה ומדובר בהנגשת אתר מלאה, ההנגשה נעשית ברמת הקוד של האתר תוך כדי מעבר על כל פונקציונליות האתר בהקפדה והתאמתו לאנשים בעלי מגבלויות שונות וזאת לפי רמת נגישות גבוה AA — הרמה ההנדרשת ע"פ החוק. לאחר ביצוע ההנגשה, נעשת בדיקה מקפידה על כל פונקציונליות האתר בעזרת תוכנות שונות וגורם אנושי הבוחן את הפונקציונליות באופן ידני. בנוסף לאת, אנו בליווי הלקוח כותבים הצהרת נגישות שבא מצויינים אופן הנגשת האתר, אופן השימוש בנגישות האתר, האם ואלו התאמות נגישות קיימות בעסק הנותן שירות באופן פיזי, פרטי יצירת קשר ועוד.

בנוסף לזאת, לפי רצון הלקוח אנו מתקינים באתר תוסף נגישות שעשוי לעזור יותר לאנשים עם מגבלויות, מעבר למה שדרוש ע"י החוק.

במקרה ומדובר באתר שאינו נחוץ להנגשה מלאה, אנו מתקינים תוסף נגישות, מנגישים את דרכי יצירת קשר ויוצרים יחד עם הלקוח דף הצהרת נגישות בהתאם לנגישות הקיימת באתר.

בדיקת נגישות

אנו מציעים בדיקת נגישות אתר ראשונית ללא תשלום על מנת לתת לכם אינדיקציה אם בכלל ובאיזה אופן אתרכם מונגש והאם כדי לשפר את הנגישות שלו.